Ander materiaal

9 TOT 5 – 40  Hoofstukke oor God se roeping aan elke gelowige in die markplein

AAN SY LIEFDE IS DAAR GEEN EINDE NIE –  11 Hoofstukke oor wat die Skrif leer oor God se liefde

CHRISTEN-WEES IN DIE PRAKTYK –  12 Hoofstukke oor hoe om God se Koninkryk bo alles in die praktyk te soek

DIE BYBEL EN GELD – 16 Hoofstukke oor wat die Bybel oor geld en verwante finansiële aangeleenthede vir ons sê

DIE ‘DA VINCI CODE” ONTBLOOT – 7 Hoofstukke oor wat ons as Christen se antwoorde op die vrae behoort te wees wat in hierdie boek en film gestel word

DIE VERBOND VAN GOD –  7 Hoofstukke oor God se verbond met Sy mense wat soos ‘n goue draad deur die Skrif loop.  Maar die Skrif leer dit anders as wat in die meeste Gereformeerde Kerke geleer word.

FINANSIELE VRYHEID IN CHRISTUS –  10 hoofstukke Bybelse materiaal oor al die beginsels in die Skrif wat God se kinders finansieel vry kan maak.

GEBED IS SOVEEL MEER  Ook in Engels beskikbaar as: PRAYER IS SO MUCH MORE.  Hierdie 14 hoofstukke oor gebed kan jou hele lewe verander.

JY IS GOD SE BANKBESTUURDER –  Dit is 12 hoofstukke oor wat God se hart rondom jou werk en jou hantering van geld is

MEER AS NET NOG GODSDIENS  Ook in Engels: MORE THAN JUST ANOTHER RELIGION –  11 Hoofstukke wat Christene kan gebruik om oor die andersheid van die Christendom teenoor mense te getuig.

'N NUWE GESLAG BEDIENAARS –  Hierin is 10 hoofstukke riglyne vir 10 selgroepe (oor dieselfde materiaal) oor Bybelse waardes en die bediening waarin God elke gelowige in die gemeente wil gebruik

MEER AS NET ‘N MENS –  Hierdie 13 hoofstukke handel oor die Persoon van Jesus Christus wat die hele wêreld se aandag tans trek.

WAT OP DEES AARDE MAAK EK HIER? -  12 Hoofstukke oor die Christen se ontdekking dat die God wat hemel en aarde gemaak het, ‘n plan met sy of haar lewe het

NUWE WYNSAKKE –  Die Here is dwarsoor die wêreld besig om in alle dele van die Liggaam van Jesus ons uit te daag om Hom te vertrou om ons te wys hoe lyk die “nuwe wynsakke” waarin Hy Sy kinders en die gemeenskap om ons effektief wil bedien.  Hierdie materiaal is deel van my eie nadenke oor hoe so ‘n nuwe wynsak dan sal lyk en die implikasies daarvan vir die huidige kerkstrukture.

AAN DIE VOETE VAN JESUS – 9 Hoofstukke oor die lewe wat ons in Jesus Christus het, volgens die Johannes-evangelie.

MAAK MENSE MY DISSIPELS –  Dit is die basiese lering aan nuwe bekeerlinge in ‘n dissipelprogram van 10 weke

HOOR JY DIE HERE SE STEM? -  9 Hoofstukke oor hoe leer ‘n Christen prakties om God se stem tussen al die ander stemme te onderskei

DIE HART VAN DIE EVANGELIE –  28 Hoofstukke oor die kern Evangelieboodskap

‘N NORMALE CHRISTELIKE GEBOORTE – Oor die nomale wyse hoe mense deel geword het van die vroeg-Christelike Nuwe Testamentiese gemeentes

DIT IS TYD OM TE VERANDER –  40 Hoofstukke oor die noodsaaklikheid om te verander in ‘n Christen se lewe.  Een van my vriende sê altyd: God is so lief vir ons....  Maar Hy is te lief vir ons om ons te los soos ons is.

As jy belangstel in van hierdie materiaal, laat my weet per epos, dan skryf ek dit vir jou op ‘n CD.

Ek hou nie daarvan om geld te vra vir dit wat die Here my gegee het nie. Daarom kan jy maar net ‘n donasie as jy van hierdie e-boeke wil bestel, plus die posgeld betaal.

Dit is ’n geloofsbediening dié

Hierdie hele bediening is ‘n geloofsbediening. Wat doodgewoon beteken dat ek nêrens enige salaris verdien deur my bediening nie. Soos die Skrif se riglyn in die verband lui, bedien gelowiges ons finansieel met hulle tiendes en donasies soos die Here hulle lei.

As jy gelei voel om ons finansieel te bedien, kontak my via nchristo@lantic.net dan gee ek jou ons bankbesonderhede.

© Christo Nel 2012