Opleidingsmateriaal

Die volgende opleidingsmateriaal kan direk van drs Christo en Hetta Nel bestel word:

1. Die boek, WAARHEEN MET DIE NUWE WYN, wat die basiese ABC-waarhede saamvat wat God se Gees tans vir Sy mense wêreldwyd leer.

2. Die boek, DIE STORIE AGTER DIE STORIE, wat die hele verhaal oor die vroeg-Christen-gemeentes vir ons vertel soos ons daarvan lees in Handelinge en die res van die Nuwe Testament.

3. Die DVD-toerustingskursus, HOE HOOR EK DIE HERE SE STEM.

4. Die DVD-toerustingskursus, JESUS, DIE DOPER MET DIE HEILIGE GEES, oor die werk en die gawes van die Heilige Gees.

Vir meer inligting hieroor, gaan kyk gerus by http://www.nuwewyn.co.za/html'nuutste_wyn.html

Die volgende handleidings en toerustingsmateriaal is ook by drs Christo en Hetta Nel beskikbaar en kan aangevra word:

5. 'n ALLES-IN-EEN-Handleiding om al bogenoemde toerustingsmateriaal te gebruik om jouself en groepe mee toe te rus.

6. 'n LUKAS 10-program - 'n Program van 10 weke waarmee gelowige volgelinge van Jesus hulle direkte omgewing effektief kan dissipel en bedien in diens van die Koninkryk van God

7. Vir 'n lys van ander materiaal wat as e-boeke of WORD-dokumente beskikbaar is, kliek op die volgende skakel

Ander materiaal

8. Vir 'n lys van verdere Engelse opleidingsmateriaal wat vir leiers beskikbaar is, kliek op die volgende skakel:

 Vir leieropleiding

9. Een van my baie goeie vriende, Roelie Feensta, het 'n boekie geskryf spesifiek aan gelowiges uit die NG Kerk, oor dit waarvan die Here hom oortuig het. Ek het met groot vrymoedigheid 'n voorwoord vir hom hierin geskryf omdat ek sien hoe die Here hierdie boekie gebruik om Afrikaanssprekende gelowiges op 'n baie besondere wyse te bedien. Die boekie, DIE DINAMIKA VAN 'N NUWE LEWE, kan van my of direk van hom bestel word. Hier is sy kontakbesonderhede rfeenstra@compuking.co.za of via sy selfoon by 082 800 2416. Die boek is ook as 'n e-boek by my beskikbaar.© Christo Nel 2012