My eerste Briefie

Ek het die afgelope tyd werklik beleef dat ons soveel as moontlik bronne op die internet beskikbaar moet stel vir God se mense om hulleself behoorlik toe te rus vir bediening. Hier is die skakel na nog 'n webblad wat ek gemaak het die afgelope tyd wat jou hierin kan help: http://nchristo.wix.com/ekklesia-van-jesus  Op hierdie webblad kry jy ook 'n lys van gelowige families gelowiges en gemeentes wat hierdie selfde pad loop as wat die Here die afgelope jare met ons loop.

© Christo Nel 2012